Generalforsamlinger

Der afholdes Generalforsamlingen hvert år i marts måned.

Generalforsamling den 19. marts 2020 er udskudt pga. Corona.

Ny dato følger så snart omstændighederne tillader det.

I henhold til vedtægterne udsendes dagsorden og regnskab til medlemmerne seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Inden den officielle generalforsamling afholdes der ofte et indlæg. 

Vi har tidligere haft besøg af vores lokalpoliti, indlæg omkring nabohjælp, indlæg fra kommunen i forbindelse med Arken Walk, letbanen mm.

Har du forslag til et indslag er du velkommen til at kontakte bestyrelsen min. tre mdr. før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttes altid med socialt samvær og en let anretning.

Mødet holdes i et af de lokaler, som kommunen stiller til rådighed for foreninger.​

Referater fra tidligere generalforsamlinge

Nedenfor findes referater fra tidligere generalforsamlinger