Generalforsamlinger

Der afholdes Generalforsamlingen hvert år i marts måned.

Generalforsamling afholdes den 20. marts 2024 kl. 18.30

I henhold til vedtægterne udsendes dagsorden og regnskab til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Inden den officielle generalforsamling afholdes der ofte et indlæg. 

Vi har tidligere haft besøg af vores lokalpoliti, indlæg omkring nabohjælp, indlæg fra kommunen i forbindelse med Arken Walk, letbanen mm.

Har du forslag til et indslag er du velkommen til at kontakte bestyrelsen min. tre mdr. før generalforsamlingen.

Mødet holdes i et af de lokaler, som kommunen stiller til rådighed for foreninger.​


Se Agenda og Tilmeld dig her: Generalforsamling 2024

​​

Referater fra tidligere generalforsamlinger

Nedenfor findes referater fra tidligere generalforsamlinger