Kontingent​

Grundejerforeningen Tranegilde Strand er en aktiv forening, hvor bestyrelsen gør et stort (og ulønnet) arbejde for at skabe gode fælles sociale rammer i området, bl.a. via en dejlig fællesgrund med legeredskaber for børnene og bålplads, samt afholdelse af forskellige sociale arrangementer. 

Dette stadig med fokus på at omkostningerne holdes på et minimum, og derfor har vi i mange år kunnet holde kontingentet på et lavt niveau til glæde for alle.

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen, som normalt afholdes i marts måned.

Fordelingen af omkostningerne fremgår af de årlige regnskaber, som også er at finde her på hjemmesiden.

​Kontingentet er lige nu fastsat til 300 kr.

​Kontingentet opkræves efter afholdelse af generalforsamlingen med et giroindbetalingskort, som kan benyttes i bankernes home-banking systemer, eller indbetales ved kassen i bank eller posthus.

Kontingentet dækker Grundejerforeningens årlige omkostninger til bl.a.:

  • Vedligeholdelse af fællesgrunden
  • Arrangementer (fastelavnsfest, sommerfest mv.)
  • Kontorhold
  • Generalforsamling
  • Bestyrelsesmøder