Budget & regnskaber

Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december. Regnskabet revideres af revisorerne inden førstkommende generalforsamling og senest 8 dage efter aflevering fra kassereren.

På den efterfølgende generalforsamling fremlægges det reviderede regnskab for godkendelse.

På generalforsamlingen fremlægges budgettet for det kommende år. 

Regnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til, at overholde indtægterne og udgifter i.h.t. det fremlagte budget.​