Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.30

Af hensyn til tidsskemaet starter vi præcist.

Generalforsamlingen afholdes i Foreningshus A, Strandvangen 54, 2635 Ishøj

Der vil fra kl 18.30 være oplæg om "​Planer om kystsikring v. Morten Boye Hansen, Sekr.chef Strandparken.​

Et indblik i Strandparkens og Ishøj Kommunes tanker mht. fremtidig klima- og kystsikring."

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. ​Valg af dirigent og referent for mødet
 2. ​Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2023
 4. ​Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmer
  1. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer (se bilag)
 5. ​Orientering om budget 2024 og fastsættelse af kontingent 2024
 6. ​Valg til bestyrelsen

  Jønne Marcher, Solvej 5 (formand) – indstillet på genvalg

  Morten Siig, Solvej 33 (kasserer) – indstillet på genvalg

  Marianne C. Oxholm, Mirabellevej 34A – indstillet på genvalg

  Bestyrelsessuppleanter:

  Gert Petersen, Strandvangen 42  – indstillet på genvalg

 7. ​​Valg til revisor

  Henrik Iven, Mirabellevej  – indstillet på genvalg

 8. ​Eventuelt

​Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden (Solvej 5) eller via formand@tranegildestrand.dk senest den 6. marts 2024.

Der er begrænset servering (ingen smørrebrød el. lign). Tilkendegiv venligst om husstanden deltager på formularen nedenfor senest den 12. marts 2024.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt