Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.00

Af hensyn til tidsskemaet starter vi præcist.

Generalforsamlingen afholdes i Foreningshus A, Strandvangen 54, 2635 Ishøj

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. ​Valg af dirigent og referent for mødet
 2. ​Formandens beretning, herunder gennemgang af brugerundersøgelse 2022
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2022
 4. ​Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmer
  1. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer (se bilag)
 5. ​Orientering om budget 2023 og fastsættelse af kontingent 2023
 6. ​Valg til bestyrelsen

  a. Gitte

  b. Irina, Solvej 11 – ikke indstillet på genvalg
  c. ​Bestyrelsessuppleant:

       Lone Steen Hauerberg - ikke indstillet på genvalg

 7. ​​Valg til revisor
  ​a. ​Revisor David Johnsen på valg – indstillet på genvalg
  ​c.​ Revisorsuppleant Anna på valg – indstillet på genvalg
 8. ​Eventuelt

​Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden (Solvej 5) eller via formand@tranegildestrand.dk senest den 2. marts 2023.

Der er begrænset servering (ingen smørrebrød el. lign). Tilkendegiv venligst om husstanden deltager på formularen nedenfor senest den 6. marts 2023.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt