Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00

Af hensyn til tidsskemaet starter vi præcist.

Generalforsamlingen afholdes i Foreningshus A, Strandvangen 54, 2635 Ishøj

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. ​Valg af dirigent og referent for mødet
 2. ​Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2019, 2020 og 2021
  ​Regnskaberne for 2019 og 2020 er omdelt i hhv. februar 2020 og 2021.
 4. ​Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmer
  ​a.​ Forslag fra bestyrelsen: Udskiftning af bådebro
  ​b.​ Forslag fra bestyrelsen: Etablering af festudvalg
  ​c. Forslag fra Mirabellevej 32: Legeplads til små børn (der præsenteres nogle forslag med udgangspunkt i modellen der blev fremlagt til generalforsamlingen i 2019).

  d. Forslag fra Mirabellevej 34A: Forsat udvikling af foreningens faciliteter, herunder f.eks. petanquebane, bålhus, shelter, stor trampolin, legeredskaber til mindre børn, fodboldmål, forhindringsbane, fælles telt til udlejning etc.).

  e. Forslag fra bestyrelsen: Inden eventuel ny kontingentforhøjelse bedes bestyrelsen gennemføre en brugerundersøgelse blandt alle grundejere ift. forskellige emner, herunder planer med fællesgrund, sociale arrangementer, kontingentstørrelse m.m

 5. ​Orientering om budget 2022 og fastsættelse af kontingent 2022
 6. ​Valg til bestyrelsen
  ​2-årig periode:
  ​a.​ Bestyrelsesmedlem Morten Siig, på valg – Indstillet på genvalg
  ​b.​ Bestyrelsesmedlem Flemming Wissing, på valg – ikke indstillet på genvalg. Bestyrelsen foreslår Marianne Colding Oxholm, Mirabellevej 34A
  ​c.​ Bestyrelsesmedlem Lone Steen Hauerberg, på valg – ikke indstillet på genvalg. Bestyrelsen foreslår Jønne Marcher, Solvej 5
  ​d.​ Bestyrelsessuppleant
  ​1-årig periode:
  ​a.​ Bestyrelsesmedlem Gitte, på valg – Indstillet på genvalg
  ​b.​ Bestyrelsesmedlem Patrick Strijewski, på valg – ikke indstillet på genvalg.
  ​c. ​Bestyrelsessuppleant
 7. ​​Valg til revisor
  ​a. ​Revisor Henrik Iven på valg (2-årig periode) – indstillet på genvalg
  ​b.​ Revisor David Johnsen på valg (1-årig periode) – indstillet på genvalg
  ​c.​ Revisorsuppleant Anna på valg (1-årig periode) – indstillet på genvalg
 8. ​Eventuelt

​Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden (Strandvangen 33) eller via formand@tranegildestrand.dk senest den 9. marts 2022.

Af hensyn til Covid-19 vil der være begrænset servering (ingen smørrebrød el. lign). Vi opfordrer ligeledes til, at der kun deltager én person pr. husstand. Tilkendegiv venligst om husstanden deltager senest den 19. marts 2022 i formularen nedenfor.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt